Neutralisering door naverbranding

Vluchtige organische solventen (VOS) in luchtstromen worden gereduceerd door oxidatie via naverbranding. Deze techniek wordt veel toegepast in processen waarbij het economisch niet rendabel is om de solventen terug te winnen. Bij oxidatie van niet-gehalogeneerde VOS gaat volgend proces door:

VOS  →   CO2 en H2O2

Bij een groot debiet en een lage concentratie wordt de verbranding voorafgegaan door een zeoliet rotorconcentrator, dit om de oxidizer rendabeler te maken.

Interesse?

 

Recuperatieve thermische oxidizer

-  Debieten tot 50.000 Nm³/u
-  Hogere concentraties (> 6 g/Nm³)
-  Ideaal voor aanmaak van stoom of opwarmen thermische olie aan uitgang
-  Warmterecuperatie via warmtewisselaar
-  Heel eenvoudige installatie
-  Gemakkelijk te bedienen
-  Weinig onderhoud nodig

schema

Regenerative thermische oxidizer

-  Debieten: 1.000 tot 150.000 Nm³/u
-  Concentratie: 1g - 10 g/Nm³
-  Warmterecuperatie via inert materiaal
-  Geringe werkingskost
-  Energierecuperatie mogelijk
-  Debietwijzigingen van 25% tot 100%
-  Concentratiewijziging mogelijk
-  Hoge concentraties: inspuiten in verbrandingskamer mogelijk

schema

Katalytische oxidizer

-  Debieten: 1.000 tot 40.000 Nm³/u
-  Concentratie: 1 tot 8 g/Nm³
-  Lagere werkingstemperatuur
-  Minder energie nodig bij opstart door lagere temperatuur
-  Flexibel bij debietschommeling
-  Mogelijks energierecuperatie aan uitgang
-  Geen gevaar voor CO en NOx uitstoot (temperatuur blijft laag)

schema

Oxidizer voor gehalogeneerde VOS

Bij de oxidatie van gehalogeneerde VOS wordt er HCl gevormd, waardoor het
nog noodzakelijk is om dit te verwijderen via absorptiesystemen. De oxidizer wordt gevolgd door een quench toren, waar de luchtstroom afgekoeld wordt en vervolgens door een gaswasser, waar het HCl geneutraliseerd wordt door een NaOH-oplossing. Hierdoor wordt het debiet beperkt tot 20.000 Nm³/u.

schema