TOEPASSINGEN

Neerslaan van fijn stof

Net zoals de regen een oplossing brengt voor het smog- en fijn stof probleem biedt het DRY FOG systeem een efficiënte manier om fijn stof dat veroorzaakt wordt door bepaalde productieprocessen neer te slaan.  Dit maakt het leefklimaat in de prodcutiezone aangenamen en veiliger.  Contaminatie door stof van de ene pordcutielijn naar de ander wordt voorkomen.

Voorkomen van geurhinder

Daar waar het risico bestaat op geurhinder kan de ultrafijne verneveling van water door het DRYFOG systeem het ontstaan van hinderlijke geuren sterk reduceren.
Stortplaatsen van verbrindingsoven, biologische reactoren, zijn typische voorbeelden waar DRYFOG een goede oplossing biedt.

Reductie van statische elektriciteit

In drukkerijen, inpakbedrijven, extrusie- en coating bedrijven waar rollen kunststof of papier snel wordt op/afgewikkeld kan een gebrek aan luchtvochtigheid leiden tot het verkleven van de materialen - wat de werking van de productielijn kan hinderen - en zelfs to enstige elektrische schollen.

Het DRYFOG systeem houdt de luchtvochtogheid op het gewenste niveau zonder risoco op condensvorming.

Verlagen van omgevingstemperatuur

In werkplaatsen waar de productie gapaard gaat met grote warmteontwikkeling (gieterijen, smelterijen, glasfabrieken,...) kan het werkklimaat sterk verbeterd worden door met behulp van het DRYFOG systeem de omgevingstemperatuur naar benenden te halen en gelijktijdig de luchtvochtigheid op peil te houden.

Verminderen van brandgevaar

Wanneer met het DRYFOG systeem de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden en en gelijktijdig het risico op vonkvorming door statitsche elektriciteit weggenomen wordt, dat zal uiteraard het risico op spontane ontbranding sterk gereduceerd worden.

Op peil houden van gewicht en kwaliteit

In de voedingssector bestaat het risico dat bij het koelen van producten - door de deshydratatie die gepaard gaat met het koelen - het oppervlak van het product (bvb salami of kazen,...) gaat rimpelen.  De DRYFOG installatie houdt de gewenste luchtvochtigheid perfect op peil zoadt het gewicht en de kwaliteit van de producten gevrijwaard blijft.

OUTDOOR toepassingen voor DRY FOG