Screenings Washer Monster

Het ‘Screenings Washer Monster' is een geïntegreerd verwerkingssysteem voor het efficiënt vermalen, wassen en compacteren van vaste bestanddelen die uit afvalwaterstromen verwijderd werden.
Aan de output zijde van het ‘Screenings Washer Monter' bestaat behandelde afval uit 50 % grote vaste bestanddelen waarvan het volume met 80 % gereduceerd is. Het unieke versnipperingsproces vergroot het aan blootgestelde oppervlak zodat het wassysteem de zachte organische gemakkelijker kan verwijderen. Aan de uitgang is het product virtueel vrij van fecale bestanddelen. Hierdoor vermindert de geurhinder en omdat de schadelijke bestanddelen verwijderd zijn, wordt ook de verder behandelingskost een stuk lager. Het geïntegreerde schroef en wassysteem scheidt de zachte organische bestanddelen af van de plastics, het papier, de latex en andere ongewenste materie. Het materiaal wordt afgevoerd naar een compacteer- en ontwateringsunit. Het eindresultaat is een droger, minder stinkend materiaal klaar voor het storten en een grote zorg minder voor het personeel en het budget van de afvalwaterverwerking.

BROCHURE SCREENING WASHING MONSTER

versnipperaar / compactor