MAGNETISCH AANGEDREVEN MIXERS

De mengers van Mariotti & Pecini worden dikwijls ingezet voor producten die beïnvloed kunnen worden door licht, zuurstof,of vreemde deeltjes.  Voor dergelijke toepassingen is de Magna-safe® productlijn ontwikkeld.  Hier is er geen as die de intergriteit van het mengvat beïnvloedt, waardoor het proces volledig afgesloten blijft van de buitenomgeving.  Doordat de aandrijving gebeurt d.m.v. magneten kunnen de  Magna-safe® mengers in combinatie met een CIP-systeem verschillende batches na elkaar verwerken zonder dat de inhoud van het mengvat in contact komt met mogelijke contaminatie.  De bedieners worden ook nooit blootgesteld aan eventuele actieve bestandelen.

De toekomst van het mengen is nu beschikbaar met de Magna-safe® dichtingsloze mengers.

Een statische omkapseling vervangt de dynamische mechanische dichting waardoor een 100 % lekvrij systeem ontstaat.  Er bestaat geen veiliger ontwerp.  Er kunnen geen emmisies vrijkomen in de omgeving en contaminatie door een lekkende dichting is uitgesloten.  Blootstelling van de operator aan toxische stoffen is eventeens uitgesloten.  Interventies voor het vervangen van mechanische dichtingen zijn onnodig.  De aandrijving is zowat onderhoudsvrij opmdat de krachten door een magnetische koppeling op de impeller worden overgebracht.

Om al deze redenen is de Magna-safe®  een heel economische oplossing.

Onze mengers met mag-Drive technologie voldoen standaard aan extremen operationele omstandigheden:

1. Hoge druk: tot 300 Bar
2. Cryogene temperaturen: - 100°C
3. Hoog vermogen / Hoge toerentallen

brochure

 

Download hier de algemene brochure van M&P

Top Entry Magnetische mengers MST

Magnetisch aangedreven roerwerk voor montage boven  op het mengvat.

Geen mechanische dichting

Contaminatievrij mengen

Side Entry Magnetische mengers - MSS

Magnetisch aangedreven roerwerk voor zijdelingse montage op het mengvat.

Geen mechanische dichting

Contaminatievrij mengen

 

Bottom entry Magnetische mengers - MSB

Magnetisch aangedreven roerwerk voor bodemmontage

Geen mechanische dichting

Contaminatievrij mengen