DeNOx-verwijderen van stikstofamines in luchtstromen

NOx in lucht- en rookgassen staat voor de verschillende stikstofoxiden (NO,NO2,NO3) die in deze rookgassen aanwezig zijn. De stikstofoxides worden hieruit verwijderd door katalytische reductie.

 

Interesse?


 

 

 

DeNox installatie

Selectieve Katalytische Reductie op basis van ammoniak:

4 NO + 4 NH3 + O2    →    4 N2 + 6 H2O


schéma