Condensatie van VOS via cryogenie

 

Lucht- en rookgassen kunnen ook gezuiverd worden door condensatie van vluchtige organische solventen: de VOS'en worden van de gasfase naar de vloeibare fase gebracht. De solventen kunnen zo teruggewonnen en hergebruikt worden in het productieproces. Dit wordt voornamelijk toegepast in de chemische en farmaceutische sector.

 

Interesse?


 

Cryogenie

Cryogenie is het condenseren van solventen bij zeer lage temperaturen
(-180°C). Hiervoor wordt vloeibare stikstof gebruikt als koelmedium.

- Debieten tot 2.000 Nm³/u
- Concentratie: zeer hoog (>10 g/Nm³)
- Concentratie moet redelijk constant zijn
- Nood aan koelmedium

schema