Auger Monster versnijder

Het ‘Auger Monster' is een robuust en economische afvalwater filterunit waarin drie JWC technologieën verenigd zijn: de versnijder, de fijne screen filter en compactor. Het geheel verwijdert vaste bestanddelen uit het aangevoerde afvalwater en beschermt op die manier het behandelingsstation en maakt het efficiënter. Het Auger Monster combineert vijf systemen op een kleine oppervlakte: Ten eerste versnijdt een krachtige ‘Muffin Monster' of ‘Channel Monster' alle vaste bestanddelen. Daarna worden de versneden delen gerecupereerd en afgevoerd in een hellend schroeftransport. Terwijl de vaste delen verwijderd worden spoelt een dubbele wasstroom eventuele fecale bestanddelen weg. De schroef transporteert de vaste delen naar een losstation waar zonodig een ontwateringsysteem het overtollige water laat afvloeien. Door dit compacte en efficiënte systeem wordt geurhinder gereduceerd, worden de vervoer- en stortkosten lager.

brochure auger monster

Schroeftranport afvalwater

Auger Monster met versnijder aan de
outputkant.

Schroeftransport afvalwater 02

Auger Monster met versnijder aan
de ingang