Airjetweefmachines

Met de nieuwe A9500 airet machines bewijst ITEMA dat het inbrengen van de inslag met behulp van perslucht ook economisch kan.  De algemene persluchtdruk werd met gemiddeld 1 bar verlaagd wat reulteert in per machine en per uur ongeveer 1 kW minder verbuik op de compressor.

Nieuwe bi-POWER hulpblazers, vernieuwde ventielen voor de per twee aangestuurde estafette blazers en de verbeterde opstelling en het grotere volume van de luchttanks helpen bij het verlagen van het energieverbuik.

Toerental tot 1400 tpm op 200 cm brede machines ligt in de mogelijkheden.  Bij brede machines zijn 800 tpm binnen het bereik.

Automatisch verwijderen van de inslag en heropstarten van de machine zonder interventie van de wever behoren tot de mogelijkheden.

 

 

 

A9500² Airjet weefmachine

De A9500² Airjet die op ITMA 2019 werd getoond als opvolger van de A9500 oogt onveranderd, maar werd grondig herzien om de mogelijkheden te vergroten en het energieverbuik grondig te verlagen. 

Grotere persluchttanks
Verbeterde ergonomie
Nieuwe energiebesparende motor met oliekoeling

brochure A9500_2