Adsorptie door actief kool of zeolieten

 

Lucht- en rookgaszuivering door adsorptie is een fysisch proces waarbij de vluchtige organische solventen (VOS) geconcentreerd worden op een vast oppervlak. Actief kool en zeolieten worden vaak gebruikt om VOS'en te binden zoals aromaten, alifaten, gehalogeneerde KWS, esters,...

 

Interesse?

 

 

 


 

Zeoliet rotorconcentrator

Voor het zuiveren van rookgassen met relatief lage concentraties aan solventen en een groot debiet, wordt de rotorconcentrator ingeschakeld in combinatie met thermische naverbranding.

Bij deze toepassing zou de rechtstreekse verbranding van VOS'en een te grote energietoevoer vereisen. Daarom wordt de concentratie van de te neutraliseren stoffen opgebouwd in de rotorconcentrator.

presentatie rotorconcentrator

Actief kool - "verloren"

Actief kool heeft een oppervlakte van 1.200 m²/g en hoger. Deze grote oppervlakte is een gevolg van de grote poreusheid van dit materiaal en hierdoor heeft actief kool een grote bindingscapaciteit.

Eenmaal de actief koolfilter verzadigd is met VOS'en, werkt het niet meer en dient het de filter vervangen te worden door vers actief kool. Daardoor spreekt men in dit geval van 'verloren' actief kool.

schema

Actief kool - regeneratie on-site

Actief kool kan ook geregenereerd worden on-site. Hierbij wordt het actief kool opnieuw 'actief' gemaakt met stoom of een inert gas. De installatie bestaat dan uit 2 of meer parallelle filters.

De filters werken afzonderlijk in 4 opeenvolgende cycli en verzekeren zo een continue zuivering: absorptie, regeneratie, drogen, koelen

schema