Gaswassers voor rookgaszuivering

VOC & VIC chemisch/fysische absorptie is het gevolg van gas-vloeistof contact. Het kan hoofdzakelijk toegepast worden voor alle substanties die oplosbaar zijn in water of in oplossingen met chemicaliën. De keuze van het wasmiddel en de gaswasser is afhankelijk van de chemische samenstelling en de oplosbaarheid van de te zuiveren verontreinigingen.

Interesse?

 

 

  

Gaswasser met geperforeerde platen

De wastoren is uitgerust met 2 of meerdere geperforeerde platen. De verontreinigde luchtstroom wordt onderaan de toren ingebracht en gaat doorheen de openingen in de platen naar boven. Na een passage doorheen een vochtscheider verlaat de gewassen luchtstroom de gaswasser.

Boven de bovenste plaat wordt de wasoplossing ingebracht die in tegenstroom via de geperforeerde platen naar beneden stroomt. Dit verzekert een goed contact tussen de luchtstroom en het wasmiddel.

schema

Gaswasser met pakking

De werking van deze installatie is identiek aan een gaswasser met geperforeerde platen, maar het contact tussen de luchtstroom en het wasmiddel wordt nu vergroot door het gebruik van een vaste pakking i.p.v. platen.

schema